NDSM Energie, opgewekt aan het IJ. 

Wij zijn een Amsterdamse energiecoöperatie voor en door ondernemers. Wij ontwikkelen wind- en zonneparken, leveren stroom aan het bedrijfsleven en bouwen aan duurzame coalities.

Onze missie: maak van Amsterdam de meest duurzame en innovatieve stad van Nederland. Hoe? Door zelf duurzame energie op te wekken en te leveren aan het bedrijfsleven in Amsterdam.

Daarnaast door coalities te smeden met ondernemers die intiatiefrijk zijn in het vinden van duurzame oplossingen en voorop willen lopen in de transformatie naar een duurzame samenleving.

Wij richten ons op Amsterdamse ondernemers die zich verantwoordelijk voelen voor en bij willen dragen aan een klimaat neutrale stad voor 2050.

ndsm energie, opgewekt aan het ij

WIJ BOUWEN AAN WIND- EN ZONNE-ENERGIE IN AMSTERDAM-NOORD

We ontwikkelen een windpark van drie tot zeven windmolens in de Noorder IJplas, door de gemeente Amsterdam aangewezen als locatie voor windenergie. In dezelfde plas aan het IJ, net buiten de ring van Amsterdam, zien wij in de toekomst ook een goede locatie voor drijvende zonnepanelen met een vermogen van 3 Mw en niet meer dan 5% van het oppervlakte beslaan. Tot slot helpen we ondernemers met het overstappen op zonne-energie op hun bedrijfspanden. Onze ambitie is de helft van alle bedrijfspanden in Amsterdam-Noord te voorzien van zonnedaken.

FullSizeRender-6
3DBE7C070075FE41C1CE392143CC64FD-het-ij-in-amsterdam

ZON OF WINDENERGIE, WIJ ZIJN VOOR ÉN ÉN

Klimaatverandering vraagt om snel te handelen. NDSM Energie wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk duurzame energie opwekken. Opwek door zon en wind zijn beiden noodzakelijk en complementair aan elkaar. In de winter is er meer wind, in de zomer is er meer zon.

Zonne-energie heeft als groot voordeel dat bedrijven zelf aan de slag kunnen door het plaatsen van zonnepanelen. Maar een windturbine levert veel meer duurzame energie op. Zo levert een windmolen van 3 MW circa 6,6 miljoen kWh per jaar, genoeg stroom voor bijna 2000 huishoudens. Daarvoor heb je meer dan  6 hectare aan oppervlak nodig aan zonnepanelen. Dat is 10% van de Noorder IJplas per windmolen.

ECOPARK ROND DE NOORDER IJPLAS

Aan de Amsterdamse Noorder IJplas realiseert NDSM Energie samen met vier burgercoöperaties een klein windpark en een drijvend zonnepark op het water. De zonnepanelen beslaan niet meer dan 5% van het wateroppervlak. Een batterij zorgt voor opslag voor de pieken in productie.

Recreatie en duurzame energie-opwek gaan volgens ons hand in hand, willen we lokaal gaan voorzien in onze duurzame energie. Een ecopark waar iedereen kan genieten van de natuur én waar duurzame stroom wordt opgewekt is ons streven. Een park dat recreatie biedt aan de tienduizenden bewoners van het nieuw te bouwen Havenstad en kinderen tegelijkertijd zullen leren hoe je duurzame energie opwekt.

Ecopark maakt in de toekomst onderdeel uit Havenstad. Bezoek de website

763
maxresdefault

ZONNE-ENERGIE OP DAKEN IN AMSTERDAM NOORD

Interieurbouwer Fiction Factory, een van onze leden, heeft meer dan 1000 zonnepanelen op haar dak, goed voor 0,3 megawatt en heeft nu 'nul op de meter' qua energieverbruik. Al in 2015 legde het bedrijf als een van de eersten de eerste tranche neer van 350 zonnepanelen. Een voorbeeld voor andere leden.

Onze ambitie is voor 2030 de helft van alle bedrijfspanden te voorzien van zonne-energie. NDSM Energie heeft veel kennis van de omvang – en investeringsduur en de laatste subsidieregelingen en kan bedrijven goed doorverwijzen die ook aan de slag willen met zonnepanelen. NDSM Energie werkt hiervoor nauw samen met de gemeente Amsterdam en bedrijven gespecialiseerd in zon op daken.

WIJ LEVEREN WINDENERGIE UIT DE HAVEN

WINDENERGIE UIT DE AMSTERDAMSE HAVEN

In het Westelijk havengebied van Amsterdam, vlakbij Ruigoord, staan negen  windmolens, die samen genoeg energie opleveren voor 15.000 huishoudens, (gemiddeld 3500 kwh / jaar.

NDSM Energie biedt Amsterdamse bedrijven de mogelijkheid hier direct hun stroom van af te nemen. Voor de levering van deze Havenwind werkt NDSM Energie direct samen met Eneco. Het windpark is ontwikkelt door het Havenbedrijf Amsterdam en Eneco.

Wij bieden scherp geprijsde energiecontracten. En leveren via Eneco naast lokale groene stroom ook biogas: in Nederland vergist biogas.

763
75F4713F-316F-449A-8F0F-DC802FE410B4_1_105_c-1

STAP NU OVER OP HAVENWIND

Vraag via ons een offerte aan en wij zorgen ervoor dat uw bedrijf alleen nog lokaal opgewekt stroom verbruikt en in Nederland vergist biogas.

Daarmee laat u zien als Amsterdamse ondernemer dat voor u de toekomst al begonnen is: uw bedrijf stoot voor zijn energieverbruik niet langer CO2 uit. En met dit energiecontract steunt u NDSM Energie in haar missie: van Amsterdam de meest duurzame stad van Europa maken.

Dit aanbod geldt voor alle Amsterdamse bedrijven, ook zij die niet lid zijn van NDSM Energie.

WIJ BOUWEN AAN COALITIES MET IMPACT

GEZAMENLIJKE PROJECTEN VOOR VERDUURZAMING

NDSM Energie bouwt aan coalities met het lokale bedrijfsleven. Samen met Hogeschool Amsterdam doen we onderzoek op het gebied van afvalscheiding en i.s.m. met BMW en onze leden ontwikkelen we deelmobiliteit op de NDSM-werf.

Want alleen hernieuwbare energie (zon en wind) is lang niet genoeg voor een duurzame stad.
De coöperatie is nieuwsgierig naar de toekomst en staat open voor elk soort samenwerking of innovatie die van Amsterdam de meest duurzame stad van Europa maakt.

Wij houden ons van harte aanbevolen voor nieuwe ideeën en gaan graag met u in gesprek. Mail ons.

data22011323-06d2af
windmolen-800×600-1

AFVAL SCHEIDEN, EFFECTIEF IN SAMENWERKING

Om het werkgebied zo circulair mogelijk te maken dienen lokale (rest-)producten en grondstoffen stapsgewijs zo goed mogelijk herbruikt, gerecycled of verwerkt worden. In 2017 hebben we daarom een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om een biovergister te exploiteren met een aantal bedrijven. Ondanks dat een vergister niet haalbaar was gaf dit wel genoeg aanleiding om in 2018 & 2019 een tweede onderzoek te starten. De Hogeschool van Amsterdam heeft daarvoor nieuwe systemen gemodelleerd om afval te verwerken in het gebied en hier worden dit jaar aanbevelingen op geformuleerd.

PILOT CARSHARING IN NDSM GEBIED

In 2017 & 2018 hebben vier bedrijven een pilot uitgevoerd om een elektrische deelauto te gebruiken. De deelnemende leden van NDSM Energie zijn mediabedrijf Viacom/MT, consultancybureau Fronteer, drankdistributeur Pernod Ricard en fundraiser Emolife. Op deze manier willen de bedrijven een community opzetten waarbij zowel bewoners als bedrijven samen gebruik maken van gedeelde uitstootvrije mobiliteit.

IMG_3018_1_-1

OVER DE COÖPERATIE EN ONZE LEDEN

VISIE

Het tegengaan van klimaatverandering vormt de meest urgente uitdaging van onze generatie. Dit kan alleen door over te stappen op duurzame energie.  Zonder duurzame energiebronnen zal de CO2-uitstoot onherroepelijk toenemen en de aarde opwarmen.

In deze energietransitie spelen ondernemers een belangrijke rol. Zij kunnen in potentie een groot verschil maken bij hergebruik van afvalstromen, stimuleren van deelmobiliteit en duurzaam energieverbruik en energiebesparing. Nog meer dan huishoudens zijn bedrijven grootverbruikers van elektriciteit en gas.

Een groep ondernemers uit Amsterdam-Noord richtte daarom in 2013 NDSM Energie op, een energiecoöperatie voor en door ondernemers.

Wek lokaal stroom op door windturbines te plaatse en lever de groene stroom aan de bedrijven ter plaatse. Stimuleer daarnaast bedrijven zonnepanelen op hun bedrijfspanden aan te leggen en te investeren in warmteopslag of andere energiebesparende innovaties. Doe dit door best practice en deel de tips en tricks. Creëer een lokale gemeenschap die zich wil inzetten voor een duurzame stad door het zelf te doen en alle Amsterdamse ondernemers wil inspireren.

1920_eneco-ndsm-dsc3361

"NDSM Energie staat open voor alle initiatieven die van Amsterdam de meest duurzame stad van Nederland maken."

data22011323-06d2af

COÖPERATIE VAN BEDRIJVEN, GEZAMENLIJK VERDUURZAMEN

NDSM Energie is in 2013 opgericht en telt meer dan 50 leden. Onze leden zijn Amsterdamse ondernemers die nieuwsgierig zijn naar de toekomst, energie krijgen van verandering en kansen zien in de energietransitie.

NDSM Energie is uniek in Nederland, de enige energiecoöperatie voor bedrijven. De inkomsten uit de coöperatie worden direct geherinvesteerd in het gebied. NDSM Energie heeft geen winstoogmerk. Naast een lidmaatschap kunnen leden ook een duurzame energie uit de Amsterdamse Haven afnemen.

NDSM WERF, KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De NDSM werf is een bruisend industrieterrein met een rijke historie.
In de jaren zestig en zeventig, de hoogtijdagen van de scheepsbouwwerf bouwden 6000 arbeiders aan passagiersschepen en mamout-tankers. Tegenwoordig is NDSM werf een gebied vol creativiteit, energie en inspiratie. Een plek waar bedrijven zich graag vestigen vanwege deze unieke mix van industrieel vastgoed en creativiteit.

NDSM-vroeger-830×467-1

TIJDSLIJN

1895 Oprichting Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij (NSM)

1915 NSM  verhuist van Oosterdok naar Noord

1919 Oprichting Nederlandse Dokbouw Maatschappij (NDM)

1937 Koningin Wilhelmina doopt het passagiersschop de Oranje

1946 Fusie NSM en NDM tot NDSM

1977 Bouw van containerschip Nedlloyd Houtman

1984 (Opvolger van) NDSM werf sluit haar deuren

2001 Kunstenaars vestigen zich op de werf (oprichting Kinetisch Noord )

2013 Oprichting NDSM Energie, eerste vergunning voor Keerkringpark

2015 Gemeente en NDSM Energie procederen bij Raad van State, zonder succes

2016 Provincie verleent geen vergunning voor aanleg windpark Noorderij Plas

2016 Gemeente en NDSM Energie procederen bij Raad van Staten, zonder succes 

2019 Nieuw gekozen provinciaal bestuur en gemeentebestuur

2020 Stadhuis sluit concept raamovereenkomst met NDSM Energie

BESTUUR, PROJECTBUREAU EN RAAD VAN COMMISSARISSEN

NDSM Energie is een verenigingscoöperatie. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding, ondersteund door het projectbureau. De raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur.

team-bart-jan-van-hilten-1
BART-JAN VAN HILTEN

directeur projectbureau

team-martijn-pater
MARTIJN PATER

voorzitter bestuur

team-Diederik-Sillevis-Smitt
DIEDERIK SILLEVIS SMIT

penningmeester bestuur

team-keijen-van-eijk
KEIJEN VAN EIJK

bestuurslid

team-julie-van-traa
JULIE VAN TRAA

bestuurslid

team-lard-breebaart
LARD BREEBAART

bestuurslid

team-oep-schilling
OEP SCHILLING

commissaris

team-Jaap-Wiedenhoff
JAAP WIEDENHOFF

commissaris

LEDEN VAN ONZE COÖPERATIE

De meesten leden van NDSM Energie zijn gevestigd in en rondom de NDSM Werf in Amsterdam-Noord. Maar de coöperatie verwelkomt ook graag ondernemers uit andere delen van de stad.

leden-ndsm

INTERESSE? WORD NU LID OF STAP OVER NAAR NDSM ENERGIE

WORD NU LID VAN NDSM ENERGIE

  • draag bij aan een duurzamer Amsterdam
  • praat en beslis mee over verduurzaming van Amsterdam
  • word onderdeel van een groep groene koplopers

 

NEEM ENERGIE EN BIOGAS AF VAN NDSM ENERGIE

  • 100% Hollandse Wind, opgewekt in de haven
  • support lokale duurzame opwek
  • voordelig overstappen zonder gedoe
  • met de leveringzekerheid van Eneco
  • één vast contactpersoon
  • offerte op maat

 

logo_ndsmenergie_main

opgewekt aan het IJ