Wat doet NDSM Energie?

NDSM Energie is opgewekt aan het IJ. Onze missie is het zelf lokaal opwekken van de energie die we gebruiken.
We willen de energie zelf opwekken die we verbruiken. In 2021 ontwikkelen we een windpark ten westen van de NDSM werf. Deze molens zullen genoeg energie produceren voor de 400 bedrijven op de werf en meer dan duizend huishoudens! Lees hier meer.
Het NDSM terrein wordt pionier op het gebied van duurzaamheid. Behalve windenergie worden ook andere vormen van duurzame energie opwek en innovatie gestimuleerd, zo kwamen er in 2015 meer dan 600 zonnepanelen bij op de werf!
Door de coöperatieve aard van de organisatie wordt er gezamenlijkheid gecreëerd en is ieder lid ook mede eigenaar.
NDSM Energie gaat het gesprek aan met de ondernemers over hoe we samen de werf kunnen verbeteren, maar ook de bewoners worden gehoord en kunnen meepraten over de verduurzaming van Amsterdam!
Als lid van NDSM Energie kun je mee investeren in het windmolen project van Amsterdam. Hoeveel je wilt investeren bepaal je zelf en we verwachten een mooi rendement op je investering! Iedereen kan ook stroom afnemen: we willen stroom gaan leveren aan bedrijven op de werf, festivals, maar ook omwonende. Je kan als lid ook meedoen zonder stroom af te nemen.

Als je als bewoner van Amsterdam graag mee wilt investeren in de molens, of stroom wilt afnemen, kan dat natuurlijk ook via een van de Amsterdamse energie coöperaties waar we mee samenwerken!

De gezamenlijkheid geldt ook voor het financieren van de organisatie en de duurzame initiatieven. Via een coöperatief model kun je met de inleg van een groep bedrijven of een paar duizend bewoners – met relatief kleine bedragen – een windmolen financieren.

Wat kan NDSM Energie voor jouw bedrijf betekenen?

Samen met onze partner Eneco leveren we nu gegarandeerd groene stroom afkomstig uit Nederlandse windparken. Dat betekent gegarandeerd groene energie voor een scherpe prijs!

Neem je van NDSM Energie af dan krijg je gegarandeerd schone energie uit Nederlandse windparken. In lijn met onze ambitie om ook op de werf windenergie op te wekken hebben wij gekozen voor HollandseWind® van Eneco. HollandseWind® is 100% groene stroom met 0% CO2 uitstoot opgewekt door windturbines in Nederlandse Windparken.

Bovendien support je NDSM Energie bij onze gedeelde ambitie om samen met jouw bedrijf van de NDSM-Werf het meest innovatieve en duurzaamste bedrijventerrein van Nederland te maken. Zo ben je onderdeel van een unieke beweging van lokale vooruitstrevende bedrijven en zorgen we samen dat de hele NDSM-Werf straks draait op energie Opgewekt aan het IJ.

Daarnaast bieden wij je graag advies om jouw bedrijfsvoering verder te verduurzamen door samen te kijken naar effectieve mogelijkheden voor energiebesparing en eigen opwek met zonnepanelen.

Ook ondernemen met betaalbare en duurzame energie?

NDSM Energie is initiatiefnemer van hét coöperatieve windpark van Amsterdam
Daken genoeg in Amsterdam. NDSM Energie helpt ondernemers graag op weg om zonnepanelen op hun dak te leggen van start tot finish. Heb jij een mooi dak en overweeg je zonnepanelen, dan zijn er voor je bedrijf vier opties:

  1. Zon voor je eigen bedrijf door zelf te investeren. Jouw bedrijf investeert zelf in zonnepanelen op je dak voor eigen verbruik. Je kunt aanspraak maken op SDE+ subsidie. Voor de financiering kun je ook gebruik maken van een voordelige lening via het Duurzaamheidsfonds van de Gemeente Amsterdam.
  2. Zon voor je eigen bedrijf zonder zelf te investeren. Via een lease-constructie bespaar je op je kosten voor energie. Met SDE+ subsidie kun je een vergoeding krijgen voor iedere zelf opgewekte kilowattuur. Je verdient dus direct op je zonnepanelen én je verbruik is duurzaam!
  3. Zon voor de buurt. Met de ZonneHub® van Eneco kun jij de held van de buurt worden! Jij stelt je dak ter beschikking voor zonnepanelen van lokale bewoners en krijgt daarvoor een vergoeding.
  4. Zon voor een ander bedrijf. Als je bijvoorbeeld relatief weinig energie verbruikt, maar wel een groot dak hebt of geen interesse om zelf zonne-energie op te wekken, kan het ook interessant zijn om je dak aan een ander bedrijf beschikbaar te stellen tegen een vergoeding. Dat bedrijf kan daarmee namelijk de duurzaamheidswaarde (BREEAM) van zijn eigen pand verhogen.

Hier vind je meer informatie over zonne-energie van NDSM Energie en hier en hier vind je twee voorbeeldprojecten.

 

Neem contact met ons op voor een afspraak

Samen met The Waste Transformers onderzoekt NDSM Energie momenteel de mogelijkheden voor de realisatie van een lokale circulaire economie rondom het organisch bedrijfsafval op en rond de NDSM-Werf. Het doel is om straks het lokale organisch afval dagelijks gescheiden in te zamelen met een elektrisch voertuig en te vergisten naar elektriciteit en warmte. Geef ook jouw afval een tweede leven!

Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij voeren momenteel met steun van de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit voor de realisatie van een biovergister op de NDSM-Werf. Het idee is dat de organische fractie van het restafval (bijv. afval van bedrijfskantines, reststromen van horeca en voedselproductie op de werf) straks gescheiden ingezameld wordt en omgezet wordt in stroom en warmte om zo een lokale circulaire economie rond afval te realiseren.

Wij doen dit project samen met The Waste Transformers, zij hebben sinds vorig jaar een vergelijkbaar project met een vergister op het Westergasterrein waar onder andere het afval van 12 lokale restaurants en een bierbrouwerij wordt ingezameld. Kijk om een indruk te krijgen van dit project het volgende korte filmpje:

Op de NDSM-Werf is mogelijk ruimte voor een project op grotere schaal gezien het grotere potentieel aan geschikte bedrijven. Naast horeca, kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan reststromen van voedselproducerende bedrijven en afval van (grotere) bedrijfskantines.

Als ondernemer in de food/horeca-sector willen we met jullie de mogelijkheden onderzoeken om dit project samen te realiseren. Produceer je dagelijks organisch afval? Wij helpen je er graag van af!

Neem contact met ons op voor een afspraak

De transitie naar een duurzame energievoorziening is een transitie van een conventioneel, centraal georganiseerd fossiel energiesysteem naar een lokaal decentraal georganiseerd duurzaam systeem. Het realiseren van de energietransitie vereist samenwerking, lokale verbinding, slimme partnerships, toepassing van innovatieve technologie en flexibelere systemen.

Wind

Hét windproject van Amsterdam

NDSM Energie is bezig met een uniek windproject. Dit project zet Amsterdam op de duurzame kaart!

Meer informatie

Duurzame dialoog

Duurzame dialoog

Als lid van NDSM Energie kan je mee beslissen over de te bevaren koers van de organisatie, maar de organisatie kan ook jou helpen met het verduurzamen van je bedrijf. Deel je ideeen tijdens de Algemene Leden Vergadering, of neem contact met ons op!

Deel je idee!

Samen investeren

Samen investeren in de toekomst

Dankzij het coöperatieve model van de organisatie is ieder lid eigenaar van de organisatie, maar kan ook ieder lid er voor kiezen mee te investeren in het windproject. Hierdoor kunnen we – met relatief kleine bedragen – lokaal opgewekte duurzame energie verwezenlijken.

Doe ook mee!