Keerkringpark.001De Raad van State heeft op 9 december 2015 de vergunning om een windturbine te bouwen in het Keerkringpark vernietigd. Deze vergunning was in januari 2014 aan NDSM Energie toegekend door de Gemeente Amsterdam. Op de vergunningsaanvraag was tijdens de terinzagelegging eind 2013 geen enkel bezwaar van omwonenden of andere belanghebbenden binnengekomen. De Provincie Noord-Holland zag zich echter genoodzaakt beroep aan te tekenen tegen het besluit van Amsterdam om de vergunning toe te kennen. Dat is in lijn met het restrictieve beleid dat de Provincie al enige tijd voert ten aanzien van nieuwe windmolens op land. De Provincie is nu door de Raad van State in het gelijk  gesteld.

Met de uitspraak is helaas de vergunning die de coöperatie had ontvangen vernietigd en is ook de reeds beschikbaar gestelde SDE+ subsidie voor deze turbine komen te vervallen (zie ook het Parool op 10 december 2015: ‘Amsterdamse weerstand tegen regelgeving windmolens tevergeefs’). Klik hier voor de uitspraak van de Raad van State.

Teleurgesteld maar vol goede moed

NDSM Energie is teleurgesteld over de uitkomst van de procedure bij de Raad van State. De Provincie Noord-Holland houdt vooralsnog vast aan haar strikte regels ten aanzien van windturbines, ook wanneer het coöperatieve wind-initiatieven in industrieel gebied betreft. De uitspraak van de Raad van State zorgt voor enige vertraging van het windproject, bij een positieve uitspraak had de eerste windturbine er namelijk in 2016 al kunnen staan.

NDSM Energie gaat niettemin opgewekt het nieuwe jaar in. In 2016 blijft NDSM Energie in gesprek met de Provincie en wordt gekeken hoe een mogelijke nieuwe vergunningsaanvraag wel past binnen de kaders van de Provincie. Daarnaast wordt onderzocht hoe met grootschalige zonne-energie ook een grote stap richting een schonere energievoorziening op de Werf gezet kan worden.

Locaties van de geplande windturbines ten westen van het NDSM terrein, met rechts naast de enige huidige turbine (blauw), de geplande turbine bij Keerkringpark.