Weet jij al wat je moet stemmen op 20 maart als je voor meer duurzame energie bent?

De Provinciale Staten verkiezingen komen eraan. Daarom lanceert Urgenda de Windkieswijzer op 5 maart. Deze verkiezingen op 20 maart zijn belangrijk om meer windenergie op land mogelijk te maken en daarmee een bijdrage te leveren om een ontwrichtende klimaatverandering te voorkomen. NDSM Energie vertelt hoe wij klimaatverandering tegen gaan.

NDSM Energie dient als voorbeeld bij deze campagne. Onze voorzitter Martijn Pater en kersverse directeur Bart-Jan van Hilten doen hun verhaal in het filmpje. Hier leggen we uit dat wij een coöperatieve energietransitie nastreven. Iedereen moet namelijk kunnen meeprofiteren.

Opgewekt aan het IJ

Met project Eco-Park streeft NDSM Energie ernaar om van de Noorder IJplas een park van de toekomst te maken. Een plek waar iedereen kan genieten van de natuur en waar duurzame stroom wordt opgewekt. In onze visie moet een stad voor een groot deel voorzien in haar eigen energie opwekking. Als NDSM Energie zeggen we ‘Opgewekt aan het IJ’. Lokale stroom is de beste stroom. Dat kan met zonnepanelen op daken. Dat kan kan ook met drijvende zonnepanelen, een techniek in opkomst. En dat kan met windenergie. Opwek met zon en wind zijn beide noodzakelijk én complementair. In de zomer is er meer zon, in de winter is er meer wind.

In 2013 stelde de overheid de ambitie dat er in 2020 voor 6000 Megawatt (MW) aan windmolens moest staan. Nu in 2019, zitten we pas op de 3400 MW. Als Nederland moeten we de komende jaren enorm veel investeren in eigen duurzame energie opwek. Terwijl sommige politieke partijen zich inzetten voor een energietransitie met draagvlak, staan anderen op de rem. In sommige provincies worden hierdoor prachtige gemeenschapsinitiatieven tegen gehouden. Met deze campagne hopen we de burgers te informeren over de mogelijkheden van ‘sociale windmolens’. Deze windmolens kunnen helpen om meer wind op land te realiseren en bovendien kan iedereen mee profiteren door mee te investeren of goedkope groene energie af te nemen.

Avond van de Amsterdamse windenergie

Wil je er ook bij zijn op 5 maart als de Windkieswijzer wordt gelanceerd?  Samen met Urgenda organiseren we een avond waarin burgers, kiezers, bedrijven, journalisten worden bijgepraat over de vele mogelijkheden van windenergie. Reinier van den Berg (oud RTL-weerman), Marieke van Doorninck (Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling en Duurzaamheid), Majan Minnesma (Urgenda), Martijn Pater (voorzitter NDSM Energie), Reduzum (lokale coöperatie) komen aan het woord. Mail dan naar info@ndsmenergie.nl als je erbij wilt zijn.