NDSM Energie heeft maandag 14 september een mooie avond beleefd in het Provinciehuis in Haarlem. Zoals eerder die week al aangekondigd is er samen met een groot aantal andere Amsterdammers ingesproken in de Statenvergadering in Haarlem. En dat had effect…

ProvStatenVerg17:9Amsterdam staat op voor windenergie. Ook bij de Provincie hebben ze door dat ze niet om ons windproject heen kunnen!

De Provinciale Statenleden waren de hele dag op werkbezoek geweest in West-Friesland en hadden daar onder meer boze burgers aangehoord over de geplande windparken bij Medemblik. Ze waren dus wel toe aan een positief Amsterdams geluid over windenergie.

Met 8 van de 10 insprekers was Amsterdam goed vertegenwoordigd (de andere twee sprekers kwamen uit Medemblik e.o.). De Amsterdamse insprekers verzochten de provinciale politici de strakke kaders te heroverwegen en een mooi initiatief als het windpark op de NDSM mogelijk te maken en presenteerden zich zo als een sterk pro-wind blok: Amsterdamse Wind! De presentatie die Martijn Pater namens NDSM Energie gaf aan de Statenleden is hier te downloaden.

De sfeer op de goed gevulde publieke tribune was gemoedelijk, met aan de ene kant van de zaal West-Friezen die absoluut geen windmolens in hun achtertuin willen en aan de andere kant van de zaal enthousiaste Amsterdamse bewoners, coöperatieven en ondernemers die staan te popelen om met de lokale opwek van windenergie aan de slag te gaan.

De bijdragen van de insprekers en de drukke publiekstribune versterkten het ontstane beeld onder de Statenleden dat het huidige Provinciaal beleid er voor zorgt dat windmolens wél op plekken komen waar men ze niet wil en ze onmogelijk maakt op plekken waar mensen ze graag willen. Verschillende Statenleden – van in het bijzonder de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA – uitten dan ook hun twijfel over de gestelde provinciale kaders voor windmolens en vroegen zich openlijk af of het niet goed zou zijn die aan te passen om juist windparken in het Noordzeekanaal-gebied mogelijk te maken. Zij stelden scherpe vragen aan GS en ook vanuit de oppositie kwam bijval.

Hoewel Gedeputeerde Staten vooralsnog terughoudend reageerden is het zaadje voor Amsterdamse wind geplant. Eens temeer werd het belang van in grote getale aanwezig zijn, onze stem te laten horen en ons eigen positieve verhaal te vertellen aangetoond. Een meerderheid van de Statenleden gaf tijdens de vergadering aan de voorkeur te geven om de windparken te vergunnen in industrieel stedelijk gebied mét draagvlak, en niet in landelijk gebied waar men ze liever kwijt dan rijk is. Ook als dat betekent dat daarvoor de provinciale kaders aangepast dienen te worden.

Wij gaan nu samen met de andere coöperaties met Amsterdam Wind een zo groot mogelijk aantal voorstanders van windenergie in Amsterdam verzamelen om ons positieve verhaal verder te verspreiden. De eindsprint naar de vergunningsaanvraag in januari 2016 is hiermee ingezet!

Meer weten: download het verslag van de vergadering op: http://www.mijnbabs.eu/babsnoordhollandweb/download.aspx?Type=A&ID=15b04066-2ecd-4080-b9e6-5a1f7337f455