NDSM Energie is dé energiecoöperatie voor en door ondernemers. Ons doel: van de NDSM-Werf het meest duurzame en innovatieve bedrijventerrein van Nederland maken.

NDSM Energie is in 2013 opgericht als coöperatieve vereniging en bestaat inmiddels uit ruim 60 bedrijven op en rond de NDSM- Werf.  De coöperatie is bedoeld om de krachten te bundelen bij het realiseren van onze gedeelde duurzame ambitie en om waarde te creëren door initiatieven te ontplooien op het gebied van duurzame energieopwekking, levering en verbruik. Door te pionieren en te innoveren wil NDSM Energie van de NDSM-Werf het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland maken.

Dit doel kan worden bereikt door activiteiten die zich richten op energiebesparing, opwek van wind- en zonne-energie en levering van duurzame energie. Zo leveren we samen met onze partner Eneco schone energie aan zakelijke afnemers. Ook zijn we initiatiefnemer van een te ontwikkelen windpark van 5 turbines langs de ring-A10 en hebben we bij een aantal bedrijven op de NDSM-Werf zonne-energie gerealiseerd. Daarnaast zijn we bijvoorbeeld actief in projecten op het gebied van een lokale circulaire economie rondom afval.

De NDSM-werf is bijzonder, stimuleert en inspireert: er is Energie. Het is al 100 jaar een unieke plek voor groei en ontwikkeling, van scheepsbouw-pioniers tot kunstenaars, festivals en mediabedrijven. De NDSM-werf is nog steeds dé plek waar het gebeurt: ondernemen. Wij geloven in een toekomst met schone lokaal opgewekte energie. Wij kennen ook het lef, de innovatiekracht, het sterke community-gevoel en de ondernemersmentaliteit van de NDSM-werf.

Nú is het moment om het heft in eigen handen te nemen, onze krachten te bundelen en te investeren in de toekomst! 

Het tegengaan van klimaatverandering en de overgang naar een duurzame energievoorziening vormt een van de belangrijkste uitdagingen van onze generatie. In Nederland begint dat besef inmiddels ook steeds meer door te dringen. Er is echter nog veel werk te verzetten: stroperige, complexe procedures, tegengestelde belangen en gebrek aan een eenduidige politieke lange termijnvisie staan het tempo van verduurzaming in de weg.

In de energietransitie is een essentiële rol weggelegd voor lokale gemeenschappen. Nut en noodzaak van de toepassing van duurzame energie, en daar zuiniger mee omspringen, worden steeds meer gemeengoed. Burgers en bedrijven tonen steeds meer behoefte om zelf het initiatief te nemen hun energievoorziening in eigen hand te nemen en duurzaam ondernemen is inmiddels als vast onderdeel integraal verweven in bedrijfsdoelen.

De transitie naar een duurzame energievoorziening is een transitie van een conventioneel, centraal georganiseerd fossiel energiesysteem naar een lokaal decentraal georganiseerd duurzaam systeem. Het realiseren van de energietransitie vereist samenwerking, lokale verbinding, slimme partnerships, toepassing van innovatieve technologie en flexibelere systemen.

  • De coöperatieve manier

Er is bij de oprichting van NDSM Energie bewust gekozen voor de coöperatieve vorm van organisatie. Hierdoor wordt gezamenlijkheid gecreëerd en is ieder lid is mede-eigenaar.

De leden participeren actief in het uitstippelen van het beleid en in het nemen van beslissingen. De belangrijke beslissingen worden derhalve alleen met goedkeuring van (een meerderheid van) de ALV genomen, die twee keer per jaar samenkomt. Het mooie van een coöperatie is dat alle leden 1 stem hebben, ongeacht de grootte van het bedrijf of het aantal werknemers.

Deze gezamenlijkheid geldt ook voor het financieren van de organisatie en duurzame initiatieven. Via een coöperatief model kun je met de inleg van een groep bedrijven of een paar duizend burgers – met relatief kleine bedragen – een windturbine financieren. En dan blijft de mogelijke winst in de lokale gemeenschap in plaats van naar de aandeelhouders van grote (buitenlandse) energiebedrijven weg te vloeien.

  • Lokaal & Duurzaam

De toekomst van energieopwekking is lokaal en duurzaam. Door hier nu op grote schaal gezamenlijk in te investeren, leveren we een bijdrage aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties.

De opvatting over het nut en de noodzaak van de toepassing van duurzame energie en daar zuiniger mee omspringen wordt steeds meer gemeengoed, zowel onder burgers als in de industrie. Maatschappelijk verantwoord – en in het bijzonder duurzaam – ondernemen is inmiddels een vaste waarde binnen bedrijfsfilosofieën. Juist door te pionieren en een voorbeeldfunctie te vervullen als NDSM Energie, door zelf aan de slag te gaan en samen te investeren in duurzame innovatieve oplossingen, wordt er voorgesorteerd op een verduurzamingsslag in ondernemend Nederland. Door de ontwikkeling van een windpark en de uitrol van zonne-energie aan de Noordelijke IJ-oever kunnen we straks zelf de energie opwekken die we verbruiken.

De meeste energie die we gebruiken komt uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur van de aarde. Deze temperatuurstijging kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en dier. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat betekent minder energie gebruiken én overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Zo worden we ook minder afhankelijk van energie uit andere landen. Het Nederlands energielandschap is momenteel gecentraliseerd en wordt beheerst door een paar grote partijen, overwegend fossiel en vaak in handen van buitenlandse holdings. Wij kunnen het zelf!

  • Een slimme toekomst

Door samen op een slimme manier met onze energie om te springen, maken we van de NDSM-werf het meest innovatieve, duurzame bedrijventerrein van de toekomst.

De NDSM-werf wordt als het aan ons ligt een proeftuin voor nieuwe energie. In de toekomst is veel meer mogelijk dan nu het geval is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zelflevering: letterlijk je eigen stroom gebruiken. Ook kan er gekeken worden naar ‘smart grid’ oplossingen waarbij bedrijven onderling hun energieverbruik op elkaar afstemmen. Zo kun je straks je met een elektrisch voertuig op de werf verse NDSM Energie tappen en we straks met elektrische veerpont over het IJ kunnen!

Onder de kunstenaars en ondernemers van de NDSM Werf heerste al voor de werkelijke oprichting van NDSM Energie de behoefte met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Op initiatief van NDSM-pionier Eva de Klerk is bij de start van de herontwikkeling van de NDSM-werf al in 2002 een begin gemaakt met het toepassen van duurzame energievoorzieningen en het zelf opwekken van energie en warmte. Samen met Amsterdams duurzaamheidsgoeroe, en toenmalig bouwcoördinator van de loods, Pauline Westendorp, werd een start gemaakt met de oprichting van De Energiemaatschappij, dat zijn wij.

  • Opgewekt.nu en De Energiemaatschappij, dat zijn wij

Van 2006 tot 2011 vond op de NDSM-Werf de openluchttentoonstelling Opgewekt.nu plaats. Deze tentoonstelling was een initiatief van Pauline Westendorp (nu actief als initiatiefnemer van o.a. Wij Krijgen Kippen en Coöperatie Zuiderlicht) en had tot doel om bezoekers en bedrijven van de NDSM-werf op prikkelende wijze te informeren over de mogelijkheden van duurzame innovatie. Zo was op de werf onder meer het eerste Nederlandse tankstation om elektrische auto’s en auto’s op biobrandstof van brandstof te voorzien.

Parallel met deze tentoonstelling loopt het project “De Energiemaatschappij, dat zijn wij”.  In de Energiemaatschappij draait het om hergebruik, nieuwe ideeën en praktische toepassingen. Bij beide initiatieven stonden duurzaamheid, lokale opwekking en bewustwording centraal.

  • 2012: NDSM Energie wordt geboren

Na afloop van de tentoonstelling Opgewekt.nu wordt het initiatief genomen voor een nieuw duurzaam project: ondernemerscoöperatie NDSM Energie. Initiatiefnemer van Opgewekt.nu Pauline Westendorp gaf in 2012 het stokje over aan de nieuwe voorzitter van NDSM Energie Martijn Pater (Fronteer Strategy). Mede-initiatiefnemers worden gevonden in Eva de Klerk (NDSM Scheepsbouwloods), Marcel Gort (Onze Energie), Leo Verhoef (E4Q) en Bas Dekker (Initiatiefnemer IJbaan, kabelbaanverbinding over het IJ).

NDSM Energie legt zich toe op het realiseren van windturbines langs het IJ om op deze manier de bedrijven van de werf in eigen stroom te kunnen voorzien.

  • Burgercoöperatie Onze Energie

Het windenergie-project van NDSM Energie, kwam zeker niet uit de lucht vallen. Al voor de officiële oprichting in 2013 stonden buiten de NDSM-Werf enkele bewoners te trappelen om Stadsdeel-Noord met behulp van lokale coöperatieve windenergie te verduurzamen. Zij richtten met Onze Energie de burgercoöperatie van Amsterdam-Noord op. Onze Energie heeft in de beginfase vanaf circa 2008 de ontwikkeling van windenergie door burgers onder de aandacht van het toenmalige stadsdeelbestuur gebracht en zodoende de huidige positie van het windpark mede mogelijk gemaakt.

Klik hier voor een tijdlijn met de belangrijkste punten voor NDSM Energie en het Windproject.

  • DÉ ENERGIE COÖPERATIE VOOR BEDRIJVEN
  • AL MEER DAN 60 LEDEN
  • ZELF OPWEKKEN WAAR WE HET OOK GEBRUIKEN
Word nu ook lid
Ondernemen met betaalbare en duurzame energie?
Meer over onze projecten

Onze Leden

Onze leden zijn pioniers van het eerste uur en zijn de kurk waar NDSM Energie op drijft. Op dit moment heeft NDSM Energie zo’n 60 leden, van grote bedrijven als HEMA, FEBO, BAM, Red Bull en Viacom/MTV tot horeca als Pllek, Noorderlicht en IJkantine, festivals en creatieven in de Scheepsbouwloods. Het is de ambitie van NDSM Energie om zoveel mogelijk Amsterdamse bedrijven te verenigen, om samen te werken aan een duurzame toekomst!

Team en Ambassadeurs

Wij zijn een volledig onafhankelijke coöperatieve vereniging. We realiseren energieprojecten, bieden stroom aan, managen en promoten de coöperatie en adviseren over duurzaamheid. Om dit werk goed te kunnen doen is een professionele organisatie opgezet. NDSM Energie bestaat uit een Bestuur, een Raad van Commissarissen en een Projectbureau. De coöperatie wordt gesteund door een grote groep ambassadeurs en relaties: partners, overheden, ‘vrienden van’, potentiële leden, adviseurs, lokale energiebedrijven en kennisinstellingen.

Bestuur

Projectbureau

Martijn Pater

Voorzitter
Partner Fronteer Strategy

Diederik Sillevis Smitt

Penningmeester
Head Business Development ING

Keijen van Eijk Project bureau

Keijen van Eijk

Algemeen bestuurslid

Bart-Jan van Hilten

Directeur Projectbureau NDSM Energie

[/fusion_text]

Raad van Commissarissen

Bas Dekker Penningmeester

Bas Dekker

Partner Sedert 20:20

Jaap Wiedenhoff

Partner ABT

Oep Schilling

Eigenaar Fiction Factory