Trots melden we dat we vandaag een grote mijlpaal hebben bereikt en een belangrijke stap hebben gezet in de ontwikkeling van het windpark bij de Noorder IJplas. Vandaag hebben NDSM Energie en de burgercoöperaties verenigd in Amsterdam Wind met de gemeente Amsterdam een intentieovereenkomst getekend om windmolens te gaan ontwikkelen.

WAT HOUDT DE OVEREENKOMST IN?


De intentieovereenkomst houdt in dat de gemeente haar steun uitspreekt voor ons initiatief en bereid is om mee te werken aan de planologische inpassing die nodig is om de windmolens te realiseren. Ook is de gemeente bereid om grond tegen marktconforme tarieven beschikbaar te stellen.


De coöperaties en de gemeente gaan gezamenlijk verkennen of het initiatief haalbaar is. NDSM Energie en Amsterdam Wind werken daarvoor het plan uit en geven samen met belanghebbenden het participatieproces vorm. Met twee (online) gespreksavonden op 25 en 30 juni is het participatieproces officieel van start gegaan en zijn de eerste ideeën voor dit proces gepresenteerd. De komende maanden gaan we verder in gesprek met bewoners en bedrijven. In september volgen zogenaamde thematafels om met de omgeving een verdiepingsslag te maken op specifieke onderwerpen.


Martijn Pater (voorzitter NDSM Energie): "Wij zijn bijzonder blij met het voornemen van de gemeente Amsterdam om lokale burgers en bedrijven het voortouw te laten nemen in het ontwikkelen van duurzame windstroom. Windenergie is een onmisbare schakel in een duurzame toekomst. Het stelt de omgeving in staat om te investeren in duurzame energie. Daarnaast wordt het een vliegwiel voor jarenlange ondersteuning van andere groene initiatieven van Amsterdammers."


Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): "Ik ben blij dat we met NDSM Energie en Amsterdam Wind een intentieovereenkomst hebben getekend waarmee we een nieuwe stap zetten om windmolens te bouwen. Waar precies en hoe precies dat gaan we in het participatietraject en in de ruimtelijke studies uitzoeken." 


Lees hier het persbericht dat namens de coöperaties en de gemeente Amsterdam is uitgestuurd.

EN HOE ZIT HET MET DE PROVINCIE?

Tot op heden bood het beperkende windenergie-beleid van de Provincie Noord-Holland geen ruimte voor windturbines bij de Noorder IJplas. Daar komt verandering in. Momenteel wordt het provinciaal beleid namelijk herzien in de provinciale Omgevingsverordening. Provinciale Staten stellen dit najaar het nieuwe beleid vast met  meer ruimte voor windenergie, specifiek in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Daarmee ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van windenergie rondom de Noorder IJplas. Goed nieuws dus!

HET VERVOLG

De komende maanden gaan we samen met Amsterdam Wind in gesprek met bewoners en bedrijven om het participatieplan uit te werken. In dit plan wordt vastgelegd:

  • op welke wijze belanghebbenden worden geïnformeerd over het ontwikkeltraject; 
  • hoe zij kunnen meedenken tijdens het participatieproces en daarna;
  • hoe hun wensen en zorgen worden meegenomen in de planvorming;
  • en op welke wijze burgers en bedrijven straks kunnen mee-investeren en meeprofiteren.

Daarnaast benutten we de komende tijd om in overleg met de gemeente de benodigde ruimtelijke onderzoeken te laten uitvoeren ter voorbereiding op de vergunningsaanvraag.


Naar verwachting kan eind 2020 de formele vergunningprocedure starten. Daarna volgen de subsidieaanvraag, de voorbereidingen van de bouw en financiering.


Wij nodigen alle Amsterdammers en Amsterdamse bedrijven uit zich aan te sluiten. Samen investeren we in groene stroom, duurzame projecten en educatie.