De werkzaamheden van de coöperatie zijn dusdanig uitgebreid (geworden) dat er binnen het bestuur meer capaciteit nodig is, nu en in de toekomst. Met name op het gebied van communicatie, PR, marketing en verbinding op de werf (met leden), is extra inzet nodig. Het bestuur heeft aan de Raad van Commissarissen voorgesteld het aantal bestuursleden uit te breiden. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 20 mei 2015 hebben de leden unaniem ingestemd met de toevoeging van Joan Kramer aan het bestuur.

LinkedIn portret Joan KramerJoan is positief ingesteld, snapt twitter en marketing en wil actief zijn en heeft een hart voor duurzaamheid. Ze gaat zich richten op verbinding en communicatie, richting leden en de rest van de wereld. Ze wil ons positieve verhaal graag met haar enthousiasme verder verspreiden.

Joan is al jaren een bekend gezicht op de NDSM-werf. Nadat ze werkzaam was bij de Stichting beheer NDSM-Werf werd ze samen met haar partner Jan Huisman eigenaar van de geWoonboot. De geWoonboot is een unieke duurzame drijvende vergaderlocatie in het IJ. Een fantastisch wijds uitzicht over het IJ vormt het decor voor inspirerende vergaderingen, workshops, strategiesessies of trainingen. De geWoonboot is autarkisch: zij voorziet in haar eigen energiebehoefte middels zonnepanelen, warmtewisselaars in het IJ, zuivert haar eigen afvalwater en heeft een grijs watersysteem aan boord. Ben je benieuwd hoe de geWoonboot werkt? Lees het hier: http://www.gewoonboot.nl/index.php/duurzaamheid/.