Op 8 oktober was NDSM Energie op het NOS journaal van 18 en 20 uur! Uit de nationale energieverkenning blijkt dat het kabinet de gestelde energiedoelen van 14% duurzame energie in 2020 bij lange na niet haalt. Een belangrijke reden hiervoor zijn lange procedures die vooraf gaan aan windprojecten. 

En dat is jammer, want er staan veel burgers en ondernemers te trappelen om aan de slag te gaan. NDSM Energie is hiervan een schoolvoorbeeld. Voor het project is veel maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Stadsdeel Amsterdam-Noord heeft al sinds 2007 de ambitie om de ontwikkeling van windenergie aan de Noorder IJ-oever samen met burgers en bedrijven mogelijk te maken en heeft daartoe al veel ruimtelijk onderzoek gedaan in de afgelopen jaren.

Voor een eerste turbine hebben wij sinds januari 2014 een herroepelijke vergunning van de gemeente. Op deze vergunning is geen enkel bezwaar binnengekomen, een uniek gegeven bij de ontwikkeling van wind op land. Tevens is voor deze turbine in juli 2014 SDE+ subsidie toegekend. De windturbine had er dus al kunnen staan en zo’n 2000 Amsterdamse huishoudens van schone energie kunnen voorzien.

De Provincie houdt de bouw echter tegen, omdat er nog geen beleid in werking is om de Provinciale taakstelling Wind op Land uit te voeren. De gemeente en NDSM Energie zijn tegen dit besluit in beroep gegaan bij de Afdeling Bestuursrecht, vooralsnog kan deze coöperatieve windturbine dus nog niet gebouwd worden.

Kijk het item hieronder terug!

Meer weten over de afspraken die het Rijk met meer dan 40 organisaties maakte om tot 14% duurzame energie in 2020 te komen? Kijk op http://www.energieakkoordser.nl/

Meer weten over de Nationale Energieverkenning 2015, waarin gekeken wordt hoe het met deze doelstelling staat? Kijk op https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/