Op dinsdag 29 oktober 2013 20:00 uur organiseren NDSM Energie en Onze Energie een bewonersavond bij de De Theaterstraat (Zonneplein 4, 1033EK, Amsterdam). Tijdens deze bijeenkomst zal ondermeer verteld worden over de plannen en ambities van deze twee coöperaties en zal er ruimte zijn voor input van omwonenden van de NDSM-Werf. U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden via info@ndsmenergie.nl.

NDSM Energie wil graag proactief en positief verbinding zoeken met de regio. Bovendien lichten we graag de buurt tijdig in, vóórdat de windmolen een voldongen feit is, met andere woorden: tijdens de periode van inzage van het ontwerp-bestemmingsplan. Door helder en te communiceren en bewoners actief te betrekken hopen we eventuele weerstand om te zetten in een positieve beleving van onze plannen.

In het kort:

Amsterdam Noord leeft! Buiten alle creatieve initiatieven die als paddenstoelen uit de grond schieten, heeft Noord de ambitie een voortrekkersrol op het gebied van lokale duurzame ontwikkeling op zich te nemen. Wij, twee energiecoöperaties uit Noord – NDSM Energie en Onze Energie – willen graag een concrete bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons stadsdeel. In eerste instantie willen we dat doen door een windturbine te bouwen in het Keerkringpark. De vergunningsaanvraag voor de bouw van deze windmolen ligt momenteel ter inzage bij het stadsdeel.

We willen graag kennismaken met buurtbewoners, jullie op de hoogte brengen van onze plannen, vertellen wat we te bieden hebben en jullie op een positieve manier betrekken bij het project. We zijn benieuwd naar jullie mening en willen jullie vragen mee te denken over de mogelijkheden die de opwek van lokale renderende duurzame energie jullie wijk biedt. Daarom nodigen we jullie, als actief betrokken Noordelingen, graag uit om op dinsdag 29 oktober 20:00 naar De Theaterstraat te komen (Zonneplein 4, 1033EK, Amsterdam) te komen.

Graag aanmelden via info@onzeamsterdamnoordenergie.net of info@ndsmenergie.nl.

Wie?

Even Voorstellen: Wij zijn Onze Energie – een burgercoöperatie van bewoners uit Noord – en NDSM Energie – een coöperatie van zo’n 50 bedrijven op het NDSM terrein. Stadsdeel Noord wil graag samen met bewoners en bedrijven duurzame energievormen realiseren binnen de grenzen van het stadsdeel. Windenergie speelt hierbij een belangrijke rol, de ambitie is om 2020 20-40% van het huishoudelijk energieverbruik op te wekken met behulp van windenergie. Onze Energie en NDSM Energie willen graag helpen deze ambitie te realiseren.

Wat?

Onze Energie heeft samen met NDSM Energie en in nauw overleg met Stadsdeel Noord onlangs succesvol een vergunning aangevraagd voor de bouw van een windturbine in het Keerkringpark. Deze is meegenomen in het bestemmingsplan en ligt sinds 2 oktober ter inzage bij het stadsdeel. Belanghebbenden kunnen tot en met 13 november zienswijzen indienen, er komt dus een aantal spannende weken aan.

Tijdens de weken dat onze plannen ter inzage liggen, willen we bewoners van de wijken rondom de NDSM Werf (Tuindorp Oostzaan, Molenwijk, Oostzanerwerf en Kadoelen) graag op transparante wijze informeren en positief betrekken bij ons project. Zodoende hopen we eventuele weerstand om te zetten in een positieve beleving van onze plannen. Het wordt immers ook jullie molen.

Omdat jullie in het hart van de buurt staan, duurzaam, maatschappelijk of anderszins  betrokken bewoners en ondernemers zijn, nodigen we jullie graag uit om op dinsdag 29 oktober 2013 20:00 uur naar De Theaterstraat te komen (Zonneplein 4, 1033EK, Amsterdam)te komen. Aanmelden kan via info@onzeamsterdamnoordenergie.net of info@ndsmenergie.nl. Mocht je nog vragen hebben, aarzel niet contact op te nemen.

Datum:
dinsdag, oktober 29, 2013 – 20:00

Overig nieuws

05/26/2015 – 12:03
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 20 mei 2015 hebben de leden unaniem ingestemd met de toevoeging van Joan Kramer aan het bestuur. Ze gaat zich richten op verbinding en communicatie, richting leden en de rest van de wereld. Zij is als ondernemer op de werf actief als eigenaar van de geWoonboot, een unieke duurzame drijvende vergaderlocatie.
03/11/2015 – 19:52
Een overzicht van berichten over NDSM Energie in de pers. Bovenaan staan de meest recente publicaties.
03/11/2015 – 19:45

Achtergrond

Op 15 december 2014 hebben Provinicale Staten van Noord-Holland officieel nieuw beleid voor windenergie op land vastgesteld.

10/22/2013 – 19:55
Op dinsdag 29 oktober 2013 20:00 uur organiseren NDSM Energie en Onze Energie een bewonersavond bij de De Theaterstraat (Zonneplein 4, 1033EK, Amsterdam). U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden viainfo@ndsmenergie.nl.