OverzichtNDSM Energie heeft vorige week samen met de burgercoöperaties verenigd in Amsterdam Wind een vergunningsaanvraag ingediend voor een windpark van circa 15 MegaWatt. Het windpark kan straks genoeg stroom opwekken voor duizenden Amsterdamse huishoudens en alle 400 bedrijven op de NDSM-Werf. Het geprojecteerde windpark bestaat uit 5 turbines in aanvulling op een bestaande turbine en is gelegen tussen de Noorder IJplas en de Ring A10 en op het Cornelis Douwesterrein (naast de NDSM-Werf).

Veel Animo onder initiatiefnemers

Er zijn in totaal 17 vergunningen aangevraagd voor windparken in Noord-Holland met een totaal vermogen van meer dan 200 MegaWatt, terwijl de Provincie Noord-Holland haar doelstelling voor 2020 heeft gemaximeerd op 685,5MW en plek biedt voor circa 50 MegaWatt. De aanvragen zullen door de Provincie gerangschikt worden, waarbij windparken in het industriële gebied rond het Noordzeekanaal de voorkeur krijgt boven landelijke gebieden in de rest van Noord-Holland. Van de 17 aanvragers zijn het windpark NDSM en een windpark in de Haarlemmermeer de enige twee coöperatieve initiatieven van onderop.

Zie ook: http://www.rtvnh.nl/nieuws/185387/hier-in-noord-holland-komen-mogelijk-nieuwe-windmolens

Strikte voorwaarden

Windpark NDSM voldoet aan de landelijke wetgeving die geldt voor windparken. Zo is gebleken uit de onderzoeken die gedaan zijn in het kader van de Milieueffectrapportage (MER). In deze onderzoeken – die als bijlage bij de vergunningsaanvraag gevoegd zijn – wordt onder meer gekeken naar geldende wet- en regelgeving en worden de gevolgen van de komst van het windpark voor bijvoorbeeld ecologie, slagschaduw, geluid en veiligheid onderzocht.

Zoals bekend stelt de Provincie Noord-Holland nog een aantal aanvullende bovenwettelijke voorwaarden aan nieuwe windparken, die voor de gehele Provincie gelden. Zo moeten initiatiefnemers voor iedere nieuwe windturbine twee oude turbines opkopen en saneren en moeten windparken uit minimaal zes turbines bestaan. Daarnaast moeten windmolens van de Provincie op  minimaal 600 meter afstand van woningen staan, vrijwel twee keer zo ver als in de landelijke wetgeving.

Hoewel Windpark NDSM niet aan alle bovenwettelijke eisen kan voldoen, hebben de initiatiefnemers toch besloten om een vergunningsaanvraag in te dienen. Wij willen graag met de Provincie in gesprek blijven over de mogelijke ontwikkeling van Wind op land bij de NDSM-werf in de toekomst. Wij hopen dat deze Vergunningsaanvraag een constructieve dialoog met de Provincie op dat terrein zal kunnen ondersteunen en staan daarbij open voor aanpassing van onze plannen en ideeën. Wij willen de verdere gedachtevorming met betrekking tot de ontwikkeling van windenergie op betreffende locatie zoveel mogelijk samen met alle relevante belanghebbenden en autoriteiten laten plaatsvinden.

NDSM Energie heeft hierover ook een brief aan de Provincie gestuurd, lees de brief hier: 160520 Brief NDSM Energie mbt vergunningsaanvraag windpark NDSM

Steun Gemeente

De Gemeente Amsterdam heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en zet ook in op windenergie en staat dan ook volledig achter de plannen voor een coöperatief windpark van burgers en bedrijven op de Noordelijke IJ-Oever. Wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho heeft de Provincie dan ook gevraagd samen met de Provincie de mogelijkheid te onderzoeken om een uitzondering op de Provinciale regels te maken voor het windpark NDSM.

De brief van de Wethouder lees je hier: Annex2 Brief Choho onderzoek ontheffing.

Procedure en Planning

Initiatiefnemers van windparken konden tot 15 mei 2016 een vergunningsaanvraag voor een windpark indienen bij de Provincie. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toetst momenteel alle 17 binnengekomen aanvragen en zal de Provincie daarover deze zomer adviseren. In het najaar zal de Provincie vervolgens beoordelen welke aanvragen in aanmerking komen voor een vergunning. De Provincie verwacht de eerste vergunningen op zijn vroegst begin 2017  af te kunnen geven. Zie voor de volledige planning van het provinciale traject: https://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Wind/Wind-op-Land/Planning.htm

Amsterdam Wind is een samenwerkingsverband van burgercoöperaties Onze Energie, Amsterdam Energie, Zuiderlicht en de Windvogel. Burgers kunnen lid worden van een deze coöperaties en zo mede-eigenaar worden van het windpark. Op Amsterdamwind.nl kun je je steun uitspreken voor coöperatieve windmolens in Amsterdam.