Het nieuwe coalitieakkoord van Noord-Holland al gelezen? Wij zijn opgewekt. De vlaggen kunnen worden afgestoft om binnenkort gehesen te worden. Gisteren (woensdag 13 juni) presenteerden GroenLinks, VVD, D66 en PvdA hun coalitieakkoord voor de periode van 2019-2023. Noord-Holland breekt met het verleden en gaat meer ruimte bieden aan windmolens en innovatieve projecten waar de opwek van zonne- en windenergie wordt gecombineerd.

Wat staat erin  het nieuwe coalitie akkoord?

  • Het akkoord omvat €200 miljoen aan extra investeringen in onder andere schone energie, bereikbaarheid, natuur en gezonde leefomgeving. Belangrijkste uitkomsten voor NDSM Energie zijn:
  • Het beleidskader Wind op land gaat wijzigen en dat gaat meer ruimte bieden voor windmolens. Op dit moment worden onze ambities voor windenergie belemmerd door strenge regels van de provincie. Dat gaat dus veranderen.
  • Binnen ons gebied, de Metropoolregio Amsterdam (MRA),  wil het provinciebestuur zelfs extra versnellen! Het coalitieakkkoord gaat ruimte bieden voor de plaatsing van windmolens op basis van het principe ‘ja, mits’, terwijl in landelijk gebied het principe ‘nee,tenzij’ wordt toegepast. Hoe de afweging en het aanwijzen van locaties precies gemaakt gaat worden zal de komende tijd duidelijk worden, maar zeker is dat er in de MRA meer windenergie komt de komende jaren.
  • De coalitie ziet, net als wij met Eco-park, kansen in de combinatie van zonne- en windenergie op één locatie. Zeker als hiermee de bodemkwaliteit en biodiversiteit wordt verbeterd.

Hoe antwoordt de gemeente Amsterdam?

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid) reageert een half uur na de presentatie van het coalitieakkoord met een persbericht. ‘Wij staan te popelen om de mogelijkheden voor windmolens in de stad maximaal te benutten….Ik zie in ieder geval ruimte in Westpoort, bij de Noorder IJplas, tussen de A10 en Sciencepark en bij Gaasperplas.’

Een openlijke steunbetuiging aan ons Eco-park van Wethouder Van Doorninck en een provinciaal bestuur dat eindelijk meer windmolens op land omarmt. Als NDSM Energie zijn wij erg blij met dit akkoord en de plannen die de gemeente heeft. Voorzitter Martijn Pater: ‘Na 8 jaar wachten op windmolens kunnen we eindelijk door. Ons motto ‘Opgewekt aan het IJ’ komt vandaag dubbel samen. Wij hebben er zin in!’

Wat gaan we verder doen?

Afgelopen tijd hebben we veel ingezet om de provinciale partijen mee te krijgen in onze plannen en het publiek mee te krijgen met onze gezamenlijke campagne met Urgenda. Zo hebben wij meerdere partijbezoeken gehad waarbij we op de fiets naar de Noorder IJplas gingen en hebben we een avond georganiseerd over windmolens in Amsterdam. Maar we gaan door.

  • Zo blijven we in gesprek met omwonenden om mee te doen mee te denken
  • Zoeken we de samenwerking met burgercoöperaties
  • Willen we onderzoeken hoe de biodiversiteit kan worden verhoogd en een invulling kan worden gegeven aan educatieve programma’s
  • En werken we samen met de gemeente en het stadsdeel Noord hoe de windmolens het beste kunnen worden ingepast

Dus op naar meer samenwerking en meer opwek!