Op 6 juni vond een zitting plaats van de raadscommissie ruimtelijke ordening van stadsdeel Noord. Agendapunt 7 ging over het voorstel voor een coördinatieregeling voor het Cornelis Douwesterrein (wat wij de NDSM-werf noemen). Deze coördinatieregeling voorziet in het samen aanvragen van een wijziging bestemmingsplan door de gemeente (opdat er windturbines mogelijk zijn in de toekomst), en de aanvraag van een omgevingsvergunning door NDSM Energie.

Vóór het gesprek tussen de commissieleden en wethouder Kees Diepenveen was er gelegenheid voor inspraak. Martijn Pater, voorzitter van NDSM Energie, maakte van de gelegenheid gebruik om het verhaal van de ondernemers op de werf die een duurzame toekomst voor ogen hebben, kort toe te lichten. Enkele verklarende vragen uit de commissie gaven duidelijk aan dat het onderwerp leeft en dat er ook door de cmmissieleden actief meegedacht wordt ook over mogelijkheden voor zonne-energie, het betrekken van burgers bij het initiatief en de uitbreiding naar andere delen van Noord.

Na de toelichting en de vragen bleek uit het afsluitende rondje dat alles facties unaniem staan achter het voornemen van de coördinatieregelen, en dus ook achter het plan van windturbines op de werf. Kortom: zeer goed nieuws voor de 400 ondernemers op de werf die niet willen wachten maar nu actie willen ondernemen.

NDSM Energie: GO!