Begin deze winter is het bestuur van NDSM Energie versterkt met een nieuw gezicht. Tijdens de ALV in december is er unaniem ingestemd met het toevoegen van Diederik Sillevis Smitt aan het NDSM Energie-Team. Diederik zal de rol van Secretaris op zich nemen en levert met zijn juridische en projectgerichte achtergrond een waardevolle bijdrage aan het bestuur van de coöperatie.

Diederik heeft een juridische achtergrond en veel ervaring op dit vlak. Tijdens de procedure bij de Raad van State afgelopen herfst, heeft hij zijn toegevoegde waarde al bewezen. Ook zal Diederik in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de het verder juridisch optuigen en structureren van NDSM Energie en haar operationele activiteiten.
Naast juridische interesse voor de coöperatie voelt Diederik zich ook sterk verwant met de doelstellingen van NDSM Energie en heeft hij de ontwikkelingen rondom de werf afgelopen jaren met veel belangstelling gevolgd.
Diederik Sillevis Smitt

Nieuw bestuurslid NDSM Energie Diederik Sillevis Smitt

“Ik vind het ontzettend leuk om bij NDSM Energie betrokken te raken en een gedeelte van mijn vrije tijd te steken in de ontwikkelingen van Windenergie op de NDSM werf en daarbuiten.”