Tot onze grote vreugde gaan steeds meer NDSM’ers aan de gang met duurzaamheid. Afgelopen voorjaar is het initiatief ‘NDSM Duurzaam in Actie!’ gestart. Dit initiatief heeft als doel het verduurzamen van de werf, met een focus op festivals. De eerste stap is het inzichtelijk maken van de milieu-impact van de evenementen op de werf.Er vinden jaarlijkse vele evenementen plaats op de NDSM-werf, deze zijn niet altijd duurzaam georganiseerd en produceren veel afval. Dit kan ook anders vinden de eigenaren van de geWoonboot, een zelfvoorzienende vergader en trainingslocatie op de werf, initiatief-nemers van ‘NDSM Duurzaam in Actie’. Met ondersteuning van Stichting NDSM-werf zijn ze dit project gestart om de werf te verduurzamen. In samenwerking met Green Events Nederland, Urban Tribes en maar liefst 10 organisatoren, willen ze er voor zorgen dat ook festivals op duurzame energie kunnen draaien!

VOLTT-LOVES-SUMMER-2013-9112-1-2-830x467

Inmiddels is de projectgroep actief op veel verschillende fronten. Er wordt gesproken over de aanleg van waterpunten, slimme vervoersstromen, duurzame catering en recycling van afval. Als deze plannen gerealiseerd worden zijn we een stap dichter bij het houden van duurzame festivals. Ook is er dit jaar gestart met het in kaart brengen van de milieu-impact van festival aan de hand van een Milieubarometer. De resultaten hiervan worden eind dit jaar verwacht.

Het hele jaar door worden er evenementen georganiseerd op de werf, voor naar schatting een half miljoen bezoekers. De projectgroep is ervan overtuigd dat dankzij kennisuitwisseling en afspraken tussen festival organisaties onderling, en met de werf, duurzame festivals op zo’n grote schaal zeker mogelijk zijn. Festivals kunnen ook een belangrijke rol vervullen in het inspireren van hun gasten om met creativiteit, ondernemerschap en innovatie een overgang naar een duurzame samenleving te maken.

Organisaties die aan boord zijn gestapt, zijn Apenkooi – DGTL festial, Dockyard, Greenpeace, Hemeltjelief!, IJ-hallen, Over het IJ Festival, Valtifest, NDSM Open, VOLTT en 13BV.