Samen met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Haarlem en Waterland; bijna 20 Noord-Hollandse energiecoöperaties en milieu-organisaties Greenpeace, Urgenda en WISE doet NDSM Energie vandaag een oproep aan de Provincie Noord-Holland om de bovenwettelijke regels te schrappen uit het Provinciaal windbeleid. Deze belemmeringen ten aanzien van windenergie maken het realiseren van coöperatieve windmolenparken onmogelijk, juist op plekken waar brede steun is van bewoners en gemeenten en waar ruimtelijke inpassing geen probleem vormt.

In een vandaag aangeboden brief aan de Provincie Noord Holland doen verschillende partijen een oproep om de door het Rijk opgestelde eis van 685 MW windenergie in 2020 niet als bovengrens te zien. Doordat de Provincie extra regels stelt voor nieuwe windparken kunnen er veel projecten in Amsterdam en omstreken geen doorgang vinden, terwijl er in potentie tot 110 MW zou kunnen worden opgewekt.

De brief is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Diemen, Haarlem en Waterdland en bijna 20 energiecoöperaties. Ook milieuorganisaties Urgenda, Greenpeace en Wise hebben de brief ondertekend.

Lees hier de brief van gemeenten, energiecoöperaties en milieuorganisaties: 2015-11-03 Brief Gedeputeerde Staten bovenwettelijke eis

Politieke druk neemt toe

De afgelopen tijd zijn de belemmerende kaders meer dan eens onderwerp van het politieke debat. Zo stelde de Amsterdamse Wethouder voor Duurzaamheid Abdeluheb Choho (D66) vorige week ook in een brief aan de Provincie de knellende kaders voor windenergie aan de kaak. Afgelopen zomer schreven Gemeenteraadsleden van de Amsterdamse coalitiepartijen (D66, VVD en SP) ook al een kritisch opiniestuk gericht aan de Provincie in het Parool.

Daarnaast werd er afgelopen zaterdag 31 oktober op het landelijk partijcongres van D66 met grote meerderheid een motie aangenomen. De motie roept de Tweede Kamerfractie van de partij op om bij de collega’s in de provincie aan te dringen tot versoepeling van de regels betreffende windmolenparken. De aangenomen motie is hier te vinden: https://congres.d66.nl/#/moties/pm102104-windmolens-in-industriegebieden.

De verantwoordelijke Noord-Hollandse Gedeputeerde, Ralph de Vries (D66), houdt opmerkelijk genoeg vooralsnog voet bij stuk. In een interview met de Trouw vandaag blijkt dat hij de huidige koers door wil zetten en de motie die door zijn eigen partij werd aangenomen daarbij als steun in de rug te zien. Lees hieronder het artikel in Trouw van 5 november en het interview met Ralph de Vries terug.

De brief van Wethouder Choho (27-10-2015) lees je hier: https://t.co/oVEnBQTNiW

Het opiniestuk van Gemeenteraadsleden Bosman (D66), Eenhoorn (VVD) en Alberts (SP) (27-07-2015) lees je hier: http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4108793/2015/07/27/Provinciale-regels-maken-windmolens-in-Amsterdam-onmogelijk.dhtml

Meer lezen? Bekijk ook ons persoverzicht.