NDSM Energie en BMW Amsterdam starten 1 november een innovatieve pilot op het gebied van duurzame mobiliteit. Een maand lang gaan vier bedrijven rond het NDSM-Plein – Viacom/Mtv, emolife, Fronteer en Pernod Ricard – een volledig elektrische BMW i3 delen. Het is de bedoeling op korte termijn een schaalbaar project uit te rollen waarbij communities van bedrijven of bewoners  samen gedeeld gebruik maken van uitstootvrije mobiliteit.

BMW Amsterdam stelt een volledig elektrische BMW i3 ter beschikking die gedurende de hele maand november gedeeld zal worden door circa 40 werknemers van 4 bedrijven rond het NDSM-Plein. De deelnemende leden van NDSM Energie zijn mediabedrijf Viacom/Mtv, Innovatie-consultancybureau Fronteer, drankdistributeur Pernod Ricard en fundraiser emolife. Via de app WeGo kunnen de gebruikers de auto eenvoudig reserveren, openen, gebruiken en afsluiten.

Van bezit naar gebruik

Met de pilot nemen we een voorschot op de bredere verschuiving van bezit naar gebruik van auto’s. Door de auto binnen een community van meerdere bedrijven te delen, kan de i3 zo efficiënt mogelijk gebruikt worden. Het is de bedoeling dat de deelnemers de auto zowel voor zakelijke als privé ritten gebruiken. Op deze manier wordt de bezettingsgraad van het voertuig geoptimaliseerd. (NB: Een gemiddelde auto in Nederland staat circa 23 uur per dag stil!). Met het oog op de toekomst van stedelijk gebied is dit een zeer relevante kwestie: door gedeeld en efficiënter gebruik van auto’s zijn er minder auto’s nodig en kan de parkeerdruk verlaagd kan worden.

Daarnaast kunnen de deelnemende bedrijven op deze manier kennis maken met elektrisch en uitstootvrij rijden. Bedrijven kunnen door een of meerdere elektrische voertuigen te delen hun wagenpark verduurzamen, verkleinen en kosten besparen.

Voorsorteren op de toekomst: schaalbaar vervolg

De data en gebruikerservaringen van de pilot kunnen waardevolle inzichten geven voor het opschalen van de pilot. Doel is om uiteindelijk te komen tot een toekomstbestendig mobiliteitsplan en een platform voor elektrisch autodelen op en rond de NDSM-Werf. Door innovatieve en uitstootvrije mobiliteit in te zetten, kunnen we Amsterdam-Noord en de NDSM-Werf op mobiliteitsgebied op de kaart zetten. Bij het realiseren van verdere groei deze pilot kan ook gedacht worden aan andere communities dan de zakelijke gebruikers. Zo komen er de komende decennia vele duizenden woningen en bewoners bij in Amsterdam-Noord. Ook in deze grootstedelijke ontwikkeling zijn uitstootvrije mobiliteit en toenemende parkeerdruk belangrijke vraagstukken.